Utsatt årsmøte – nytt tidspunkt onsdag 28. juni

På grunn av for lav deltakelse på det ordinære årsmøtet som var satt til 8. juni ble det utsatt. Nytt tidspunkt er satt til onsdag 28. juni kl 19:00 i kafeteriaen i Mossehallen.

Forslag må være styret ihende senest 21. juni.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av HK Herulf Moss i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan det rettes til styret på mob. 913 77 047 eller post@herulf.no

Se vedlagt sakliste for årsmøtet:

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret