Utsatt årsmøte – nytt tidspunkt torsdag 8. juni

Det ordinære årsmøtet som var satt til 23. mai ble utsatt på grunn av forsinkelser på godkjent regnskap. Nytt tidspunkt er satt til torsdag 8. juni kl 19:00 i kafeteriaen i Mossehallen.

Forslag må være styret ihende senest 28.mai.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av HK Herulf Moss i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan det rettes til styret på mob. 913 77 047 eller post@herulf.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://herulf.no/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret