Lerøy- og Bringsamarbeidet

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig«

Den overordnede intensjonen med samarbeidet mellom HK Rygge og HK Herulf Moss som ble formalisert i januar 2020, handler om at klubbene ønsker å samarbeide for å bygge opp rundt visjonen «flest mulig, lengst mulig, best mulig», med spillernes sportslige og sosiale behov i sentrum. Enkelt forklart betyr dette at HK Rygge og HK Herulf Moss ønsker sammen å tilby et bedre sportslig tilbud til sine medlemmer i fellesskap enn det klubbene klarer hver for seg.

Flere klubber i håndball-Norge tilbyr satsning og topphåndball på dame- og herresiden, men det er en kjent utfordring at få klubber klarer å tilby begge deler i samme klubb på høyeste nivå over en lengre periode.

HK Rygge og HK Herulf Moss har derfor tatt Norges Håndballforbund sin samarbeidsmodell på alvor, og ønsker å sikre at vi kan tilby både bredde- og topp for begge kjønn, i samarbeid ved at:

– Begge klubber har et ansvar for bredden (begge kjønn) tom. 15 års alder, og eventuelle breddelag i de respektive klubbene kan vurderes fra 16 år til senior dersom det er hensiktsmessig

– HK Herulf Moss utpeker seg som prestajonsklubb på herresiden (16 år og eldre), og samtidig partnerklubb på damesiden.

– HK Rygge utpeker seg som prestasjonsklubb på damesiden (16 år og eldre), og samtidig partnerklubb på herresiden.

I dette arbeidet har HK Herulf Moss og HK Rygge en felles overordnet sportsstrategi som sier at…

…klubbene skal etterstrebe å gi et godt håndballtilbud til alle, og legge til rette for breddemiljøer, utviklingsmiljøer og prestasjonsmiljøer
…på jentesiden legger HK Rygge til rette for prestasjonsmiljøer i J16- og J18-klassen med mål om å kvalifisere seg til nasjonale serier (Lerøy og Bring)
…på guttesiden legger HK Herulf Moss til rette for prestasjonsmiljøer i G16- og G18-klassen med mål om å kvalifisere seg til nasjonale serier (Lerøy og Bring)
…dette løses gjennom partner/prestasjons-avtaler i henhold til samarbeidsmodell ovenfor

Gjennom klubbene sine miljøer på G16, J16 og rekrutt gutter og jenter, sikres målsestning om i fellesskap å tilby et tilbud til «flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Er du en ambisiøs 15-, 16-, 17-, eller 18-åring og ønsker å være en del av et spennende Lerøy- og Bring-samarbeid?

Ta kontakt med vår eminente sportssjef og/eller klubbutvikler Igor Koprivica og Patrick Braarud!

Som spiller blir du sett og ivaretatt utifra dine ambisjoner med deg og kollektivet i fokus. Du blir tilbudt et strukturert og planlagt treningsregime fire til fem ganger i uken, med teknisk-, taktisk-, og fysisk fokus både på håndballparketten og gjennom våre samarbeidspartnere på fysisk trening!

Klubbutvikler Patrick Braarud:
Telefon 452 54 810
E-post patrick@braarud.net