Ungdomsutvalget på konferanse

Vårt dyktige ungdomsutvalg i HK Herulf deltok nylig på ‘Ungdomskonferansen 2020’ på Quality Hotel Sarpsborg, hvor temaet var alkohol i idretten og psykisk helse!

På konferansens 1. dag var det foredrag om foreldres forhold til alkohol og hvordan barn kunne oppfatte det hvis det ble drukket alkohol på idrettsarrangementer. En stor oppvekker for ungdommene var at hele 1 av 10 barn kommer fra hjem der en eller to av foreldrene drikker for mye. I Herulf har vi et alkoholforbud for både spillere og ledere under arrangementer, turer og cuper der barn og ungdom deltar – Noe ungdomsutvalget og styret er veldig glade og stolte over opprettholdes.

Fra venstre: Herleiv Fossbakk, Oskar Hamre, Julie Kvien og Tilde Arnesen. Foto: Privat.

Den 2. dagen starta med en treningsøkt med fokus på samarbeid og samhold, følget av foredrag og diskusjoner om skader i idretten og ikke minst psykisk helse og hvordan idretten har hjulpet mange mennesker gjennom tøffe perioder mentalt. Heruls representanter Julie Kvien, Tilde Arnesen, Oskar Hamre og Herleiv Fossbakk syntes konferansen var en nyttig, sosial og hyggelig begivenhet for alle i ungdomsutvalget og de fikk knyttet kontakt med ungdommer fra andre klubber i Østfold. De vil ta med seg erfaringene fra konferansen og jobbe videre med temaene internt i klubben!

Eget Ungdomsutvalg

Herulf har altså et eget Ungdomsutvalg bestående av representanter fra de aldersbestemte lagene. Foruten saker som selv initieres av Ungdomsutvalget kan barn og unge i klubben ta opp forhold som de mener er viktige, noe de vil endre eller komme med forslag til aktiviteter for øvrig. Ungdomsutvalget har rett til å ta opp saker i styret og har også møterett i styret i de samme sakene. Ungdomsutvalget planlegger og gjennomfører sosiale aktiviteter for barn og unge i klubben og de deltar på ulike kurs og konferanser i regi av Idrettsforbundet. 

Klubben er utrolig stolte over gjengen i Ungdomsutvalget som foruten deltagerne på Ungdomskonferansen også består av Helene Billing og Camilla Engstrøm. Noen ganger er det lettere å snakke med disse i stedet for en trener eller en foresatt.

Om noen av våre klubbmedlemmer, yngre eller eldre, vil snakke med en eller flere medlemmer i ungdomsutvalget så kan de ta kontakt gjennom ‘post@herulf.no’ og merke e-posten ‘ungdomsutvalget’. Ingen sak er for liten, og ingen for stor. Da vil henvendelsen rutes direkte til ungdommene som selvsagt har taushetsplikt. Ungdomsutvalget har også postkasse utenfor klubbkontoret som kan benyttes.

Her på hjemmesiden, under ‘Vårt miljø, vårt ansvar’ finner du mer informasjon om klubbens miljøarbeide: 

https://www.herulf.no/2019/12/12/vart-miljo-vart-ansvar/