Moss Avis er den største lokalavisen for Mosseområdet. Avisa dekker kommunene Moss, Råde, Rygge, Våler og Vestby. Ansvarlig redaktør er Pål Enghaug.

Adresse:
Dronningens gate 11, Postboks 250
Postnr/sted
1501 Moss
Tlf
69 20 41 34