Årsmøte 2020 – NYTT TIDSPUNKT

Gjennomføring av årsmøtet i HK Herulf Moss ble opprinnelig satt til 26. mars, og deretter utsatt grunnet utbrudd av covid-19. Ny dato for gjennomføring av møtet er fastsatt til torsdag 18. juni kl. 19.00 i kafèen i Mossehallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 4. juni, til styrets leder Tommy Dilling på e-postadresse tommy.dilling@gmail.com. Saksdokumentene finner du her:

Ved gjennomføring av årsmøtet vil klubben følge gjeldende smittervernsregler. Av denne grunn vil vi i år kun ha møtet åpent for medlemmer (se krav til betalt kontingent etc. lenger nede på siden), og vi ønsker en forutgående påmelding for å kunne ivareta smittevernsreglene. Påmelding skjer ved å sende e-post til post@herulf.no.

Mvh Styret

Gammel innkallelse

Styret innkaller herved til årsmøte 2020 i HK Herulf Moss!

Årsmøtet avholdes torsdag 26. mars 2020 kl. 1900 ved klubbkontoret/kafèen i Mossehallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 12. mars til styrets leder Tommy Dilling på e-postadresse tommy.dilling@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Herulf.no.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av HK Herulf Moss i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes på ovennevnte e-postadresse, eller mob: 970 60 005.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret