Innkalling til årsmøte tirsdag 7. mai

Styret innkaller medlemmer til årsmøte i HK Herulf Moss tirsdag 7. mai kl. 19.00 i kafeteriaen i Mossehallen.

Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra lenken nederst på siden.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av HK Herulf Moss i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan det rettes til styret på mob. 913 77 047 eller post@herulf.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret