Historiske tilbakeblikk: Idrettsbyen Moss

Den viktigste hendelsen i slutten av perioden 1924-1950 var selvfølgelig stiftelsen av klubben i 1950, men også at klubbens navn ble vedtatt i stiftelsesmøte.

Hva skjedde så på” idrettsfronten” i Moss i denne aktuelle periode? Stiftelse av klubber synes å være høyt prioritert, vell var det noen større tidsintervaller mellom etableringene. Moss Turnforening troner på topp og allerede i 1878 ble stiftelsesmøtet holdt men så kom etter hvert de andre klubbene «som perler på en snor».

Turnidretten ikke bare i Moss men i det ganske land for øvrig, var i en kraftig vekst fra 1900 og de neste 30 årene, slik at jeg synes vi bør vie de litt spesiell oppmerksomhet, når historien skal skrives.

I 1924 ble landets første arbeiderturnforening stiftet i Oslo, og da hadde Turn og idrettslaget Herulf allerede eksistert i 47 år. Som et resultat av stiftelsen i Oslo, ble arbeidet startet for å skape en landsomfattende turneorganisasjon med ett nett av lokale foreninger og med forbundsutvalg for turn som sentralorganisasjon tilknyttet A.I.F. Starten var litt treg, men fra 1930 og de nærmeste årene ble det en markant vekst i arbeidernes idrettsbevegelse. Denne store veksten og utviklingen i idretts Norge førte med seg at idretten ble delt i to forbund, mellom hvilke det etter en lang periode med strid, ble etablert et forlik, vedtatt av stortinget i 1936. Samhandlinger kom så i stand og en sammenslutning av de to forbund ble realisert i 1946.

Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund. Formålet for AIF var å utvikle masseidretten, og de strevde bevisst for å utvikle en form for idrett som sto i motsetning til den alternative konkurransementaliteten og elitedyrkingen. AIF-lagene ville dessuten utvikle hele mennesket, og arrangerte således studiesirkler om arbeiderbevegelsen og, og klubbkvelder med foredrag, opplesning og underholdning. En annen svært viktig side av virksomheten til AIF var at de bevisst satset på å organisere de mange arbeidsløse ungdommene, gi dem noe konstruktivt å holde på med, og ikke minst å hjelpe dem til å holde motet oppe. Logoen til AIF var en rød stjerne med bokstavene AIF i hvitt.

 

  • Moss Turnforening, stiftet i 1878

Initiativtager var O.Markegaard og kontingenten ble vedtatt til å være 8 kr, som i 2018 verdi er lik 560 kr og medlemstallet på stiftelsesdatoen var 42 personer og foreningens første formann var grosserer Carl Thorne.

  • Moss Fotball klubb, stiftet 1906, en av initiativtagerne var Josef Evensen som også ble klubbens første formann. Klubbens medlemstall på stiftelses tidspunktet er ikke oppgitt ei heller klubbens kontingent. Klubben var ikke en AIF klubb, altså medlem av Arbeidernes Idrettsforbund som mange av byens klubber var, men tilhørte den omtalte «borgerlige idretten» og var medlem av Norges Idrettsforbund.
  • Sportsklubben Sprint er en fotballklubb fra Moss i Østfold, og ble stiftet i 1926. Det hele startet med at i 1926 møttes åtte gutter, med tilhørighet til jernindustriarbeidsplassene «Værven», «Mekken» og «Låsen», for å stifte Jeløy Idrettsforening. Det første ordinære styret velges 5. september, og Gustav Svendsen velges til formann, men han melder seg ut 2. oktober samme år.

Den samme dagen samles cirka 20 gutter fra området Bråten gata-Glassverket på «Bakken» for å stifte enda en ny forening. Et midlertidig styre inn-kaller til konstituerende generalforsamling i oktober. Klubben var nå stiftet og navnet ble Sportsklubben Sprint. Gustav Svendsen velges til formann. Fotball var hovedgren, men man drev også med friidrett og ski. De to klubbene slo seg sammen til Sportsklubben Sprint-Jeløy 11. oktober 1940.

Klubben var en AIF klubb med medlemskap i Arbeidernes Idrettsforbund frem til 1946 da dette forbundet ble slått sammen med Norges Idrettsforbund og fra 1928 og fem år fremover vant klubben norgesmesterskapet i AIF mesterskapet i fotball.

  • Sportsklubben Rapid, stiftet 25.august 1925, og var i likhet med Sprint en AIF klubb, noe som for øvrig også gjaldt klubbene; Hoppern Skiklubb, Kambo A.I.L, Krapfoss Skytterlag Arbeidernes Båtforening, Arbeidernes Sjakklubb 1933, Arbeidernes Skøyteklubb Arbeidernes Svømmeklubb, Framkameratene, Herulf Turn og IL, AIL Rapid og Moss Atletklubb.
  • Moss Idrettslag, stiftet 7.juni 1929
  • HK Herulf, stiftet 1950

Tar man opp historien etter frigjøringen i 1945, hadde det i foreningen blitt besluttet å starte med håndballtrening, men en egen søknad om trening i Idrettens Hus ble avslått av klubbens styre. Videre ble en sammenslutning mellom” Herulfs friidrettsgruppe og Moss Idrettslag brakt på bane, men drøftelsene ga denne gang ikke et positivt resultat.

I mai 1950 sendte styret i Turn og Idrettslaget Herulf en forespørsel til Moss Turnforeningsstyre om muligheten for å drøfte en sammenslutning av de to foreninger.

Forespørselen ble meget godt mottatt og den prosess som derav fulgte, resulterte at det ble stiftet tre uavhengige rene spesial klubber innen hvert sitt idrettslige område, nemlig:

 

  • Moss Turnforening
  • Moss Idrettslag
  • Håndballklubben Herulf