G2009

Foto: Sara Sanderød

Trener Kenneth Akselsen
Telefon 992 40 976
E-post kenneth@socialcee.com

Trener Helen Garnaas
Telefon 951 09 407
E-post helen.garnaas@gmail.com


Treningstider

Tirsdag 19:00-20:30 Hoppern idrettshall
Onsdag 16:30-18:00 Hoppern idrettshall
Fredag 17:00-18:30 Mossehallen sal A