G2008

Trener Kent Hansen
Telefon 908 24 527
E-post kenth2@online.no

Trener Alexander Wiig
Telefon 902 74 945
E-post Aw@imfamna.no

Oppmann Monica Syversen
Telefon 954 42 189
E-post monica.syversen.ms@gmail.com

Treningstider

Mandag 19:00-20:30 Mossehallen sal A
Tirsdag 19:00-20:30 Mossehallen sal A